Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
26 februari
Kommunfullmäktige 2024
2:12:00
29 mars
Kommunfullmäktige 2021
2:04:06
25 oktober
Kommunfullmäktige 2021
2:02:15
14 juni
Kommunfullmäktige 2021
2:10:34

21 januari

Kommunfullmäktige 2021

1.

Upprop på kommunfullmäktige

2.

Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet

3.

Fastställande av dagordning

4.

Allmänhetens frågestund 2021

5.

Revidering av prislista för mark inom detaljplanerat område

6.

Markförsäljning, Fröstorp 10:2/2, jordbruksdelen

7.

Markförsäljning, Fröstorp 10:2/2, skogsdelen

8.

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om vilka åtgärder kommunen vidtar för att öka tryggheten för medborgarna

9.

Svar på interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Alda Danial (L) om insatser i samband med hot och våld inom skolverksamheten

10.

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande Jan Hanna (S) om insatser i samband med polisanmälningar om misshandel

11.

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 2021

12.

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2021

13.

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2021

14.

Fyllnadsval av nämndeman

15.

Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021

16.

Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbana utmed Bäckängsgatan

17.

Medborgarförslag om kommunalt naturreservat på Bjurbackskulle

18.

Anmälan av nya frågor och interpellationer

19.

Anmälan av nya motioner

20.

Skrivelser och meddelanden 2021

Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2020-12-09 om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2020-12-15 om ny ersättare i kommunfullmäktige

Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 3 2020

Medborgarförslag Tibro Elnät AB val

Publicerad
onsdag 20 januari 2021