Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
25 mars
Kommunfullmäktige 2024
1:29:06
27 september
Kommunfullmäktige 2021
1:57:26
31 januari
Kommunfullmäktige 2022
36:46
27 mars
Kommunfullmäktige 2023
1:25:18

20 december

Kommunfullmäktige 2021

1. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet

2. Fastställande av dagordning

2. Val av protokolljusterare och fastställande av dag för justering av protokollet

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2021

5. Svar på medborgarförslag om ställplats/parkering för husbilar i Tibro kommun

6. Information 2021 Personlig säkerhet - SÄPOs handbok Ola Johansson, säkerhetschef

7. Svar på motion om kamerabevakning vid Nyboskolan

8. Svar på motion om policy och riktlinje angående kamerabevakning

9. Svar på motion om resursskola

10. Svar på motion om utredning av Nyboskolan som framtida högstadium

11. Svar på motion om att utreda ny högstadieskola

12. Svar på motion om att skydda våra äldre bättre

13. Tilläggsanslag till investeringsbudgeten 2021 för VA-verksamheten

14. Avsiktsförklaring mellan Tibro kommun och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler för

15. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

16. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021

17. Anmälan av nya frågor och interpellationer

18. Anmälan av nya motioner

19. Skrivelser och meddelanden 2021

Nyboskolan Medborgarförslag Olinsgymnasiet val

Publicerad
söndag 19 december 2021