Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
29 mars
Kommunfullmäktige 2021
2:04:06
26 februari
Kommunfullmäktige 2024
2:12:00
27 februari
Kommunfullmäktige 2023
1:49:42
27 september
Kommunfullmäktige 2021
1:57:26

29 november

Kommunfullmäktige 2021

1. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund 2021

4. Svar på medborgarförslag om kommunalt naturreservat på Bjurbackskulle

5. Svar på medborgarförslag om digital fixare

6. Ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen

7. Höjning av taxa för vatten och avlopp, VA-taxa 2022

8. Överföring av medel ur 2021 års investeringsbudget till 2022

9. Budget 2022 - Tibro kommun

10. Utbetalning av partistöd 2022

11. Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, Tibro kommuns klimatlöften för år 2021

12. Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, Tibro kommuns klimatlöften för år 2022

13. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Elnät AB år 2022

14. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med Tibro Energi AB år 2022

15. Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma med AB Tibrobyggen år 2022

16. Svar på motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg

17. Svar på motion om att renovera Å-leden

18. Medborgarförslag om fartdämpande åtgärder på Mariestadsvägen

19. Medborgarförslag om att göra Ransbergs gruva till turistattraktion

20. Medborgarförslag om året-runt-badbrygga vid Örlen

21. Medborgarförslag om att anställa en kommunekolog

22. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021

23. Anmälan av nya frågor och interpellationer

24. Anmälan av nya motioner

25. Skrivelser och meddelanden 2021

Ransbergs gruva Medborgarförslag Tibro Elnät AB val Budget

Publicerad
söndag 28 november 2021