Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

26 april

Kommunfullmäktige 2021

1.

Upprop på kommunfullmäktige

2.

Val av protokolljusterare

3.

Godkännande av dagordning

4.

Allmänhetens frågestund 2022

5.

Köp av fastighet Algol 1, brandstationen

6.

Förslag från parlamentarisk grupp för översyn av kommunens politiska organisation och ersättningsreglemente för förtroendevalda

7.

Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2022

8.

Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022

9.

Anmälan av nya motioner

10.

Anmälan av nya frågor och interpellationer

11.

Skrivelser och meddelanden 2022

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-21 § 10 om medborgarförslag om året-runt-badbrygga vid Örlen

Publicerad
söndag 25 april 2021