Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
26 februari
Kommunfullmäktige 2024
2:12:00
20 december
Kommunfullmäktige 2021
2:16:36
25 septeber
Kommunfullmäktige 2023
2:06:32
25 oktober
Kommunfullmäktige 2021
2:02:15

14 juni

Kommunfullmäktige 2021

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2021

5. Budget 2022 - Tibro kommun

6. Tilläggsanslag och ändringar i investeringsbudgeten 2021 för VA-projekt

7. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

8. Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

9. Val av krisledningsnämnd samt ordförande och vice ordförande

10. Svar på motion angående drogpolicy

11. Svar på interpellation till byggnads- och trafiknämndens ordförande Gunnel Johansson (S) om väg till och från Spethult direkt via riksväg 49

12. Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Skaraborg

13. Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst

14. Medborgarförslag om övergångsställe vid Mariestadsvägen

15. Medborgarförslag om anskaffande av hjärtstartare till Fagersanna/Ransberg

16. Medborgarförslag om öppettider inom fritidsverksamhet/barnomsorg

17. Medborgarförslag om komplettering av skolskjutsreglementet

18. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021

19. Anmälan av nya frågor och interpellationer

20. Anmälan av nya motioner

21. Skrivelser och meddelanden 2021

Medborgarförslag val Budget

Publicerad
söndag 13 juni 2021