Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
25 mars
Kommunfullmäktige 2024
1:29:06
21 januari
Kommunfullmäktige 2021
1:18:55
31 oktober
Kommunfullmäktige 2022
1:11:12
27 september
Kommunfullmäktige 2021
1:57:26

25 oktober

Kommunfullmäktige 2021

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare och fastställande av dag och plats för justering av protokollet

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2021

5. Information 2021 Information från Samordningsförbundet Skaraborg Christel Martinsson, förbundschef

6. Pensionspolicy för förtroendevalda

7. Pensionspolicy för medarbetare

8. Antagande av översiktsplan 2021 för Tibro kommun

9. Delårsrapport med uppföljning 2 per 31 augusti 2021 - Tibro kommun

10. Regler för intern kontroll

11. Regler för kommunalt partistöd Tibro kommun

12. Ändring av valdistriktsnamn

13. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, oktober 2021

14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson (S) om friidrotten i Tibro

15. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2021

16. Anmälan av nya frågor och interpellationer

17. Anmälan av nya motioner

18. Skrivelser och meddelanden 2021

Delårsrapport 2021 för Skaraborgs kommunalförbund

Delårsrapport 2021 för Avfallshantering östra Skaraborg

Delårsrapport 2021 för Tolkförmedling Väst

Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut 2021-10-11 om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Medborgarförslag Delårsrapport val

Publicerad
söndag 24 oktober 2021