Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

27 november

Kommunfullmäktige 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 november 2023, 18:00

ÄRENDEN

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2023

5. Höjning av taxa för vatten och avlopp, VA-taxa 2024

6. Överföring av medel ur 2023 års investeringsbudget till 2024

7. Budget 2024 för Tibro kommun

8. Utbetalning av partistöd 2024

9. Svar på motion om samverkan mellan barnomsorg, skola och kyrka

10. Svar på motion om cykelbana mellan Kyrkefalla kyrka och Hörnebo

11. Svar på motion om belysning vid lekplatserna i kommunen

12. Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg

13. Revidering av förbundsordning för Avfall & Återvinning Skaraborg

14. Medborgarförslag om tider för lämning vid förskolan

15. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jan Hanna (S) om förändringen av kommunchefens kontor

16. Val av ny ledamot och ny ersättare i krisledningsnämnden

17. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2023

18. Rättelse av beslut - KF 2023-10-30 § 157, Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden

19. Anmälan av nya frågor och interpellationer

20. Anmälan av nya motioner

21. Skrivelser och meddelanden 2023

Delårsrapport 2023 för Miljösamverkan östra Skaraborg

Delårsrapport 2023 för Skaraborgs kommunalförbund

Publicerad
måndag 27 november 2023