Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
23 Maj
Kommunfullmäktige 2022
4:15:26
29 april
Kommunfullmäktige 2024
50:48
26 februari
Kommunfullmäktige 2024
2:12:00
27 september
Kommunfullmäktige 2021
1:57:26

30 januari, Idépolitisk debatt

Kommunfullmäktige 2023

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2023

5. Anmälan av nya frågor och interpellationer

6. Anmälan av nya motioner

7. Skrivelser och meddelanden 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands beslut 2022-12-27 om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-12-20 § 111 om Avgiftsnivåerna för maxtaxa barnomsorg 2023

8. Idépolitisk debatt 2023

Talarordning: 1. KF 2. KS 3. BTN 4. SN, Paus, 5. BUN 6. SHBN 7. KFN

Ordförande och/eller vice ordförande inleder debatten för KF och varje nämnd. Alla ledamöter har rätt till 5 minuter anförande och 2 minuter replik.

Idépolitisk debatt val

Publicerad
måndag 30 januari 2023