Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
28 november
Kommunfullmäktige 2022
3:15:36
26 februari
Kommunfullmäktige 2024
2:12:00
25 septeber
Kommunfullmäktige 2023
2:06:32
27 mars
Kommunfullmäktige 2023
1:25:18

24 april

Kommunfullmäktige 2023

Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid:

måndagen den 24 april 2023, kl. 18.00

Plats:

Tibrosalen, Inredia

ÄRENDEN

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2023

5. Information 2023 Information om Skaraborgs kommunalförbund

Kristofer Svensson, förbundsdirektör

6. Budget 2024 med plan för 2025-2026 - Räddningstjänsten Skaraborg

7. Svar på motion om Walk of fame

8. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2023

9. Medborgarförslag om betongfundament med 30-skyltar på Tibrovägen i Hönsa

10. Medborgarförslag om skonsam skötsel av ängar och skog med hjälp av häst

11. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2023

12. Anmälan av nya frågor och interpellationer

13. Anmälan av nya motioner

14. Skrivelser och meddelanden 2023

Revisionsgranskning - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom skolan

Revisionsgranskning - Granskning av likvärdig skola, insatser för stöd och stimulans

Medborgarförslag val Budget

Publicerad
måndag 24 april 2023