Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
25 oktober
Kommunfullmäktige 2021
2:02:15
21 januari
Kommunfullmäktige 2021
1:18:55
25 mars
Kommunfullmäktige 2024
1:29:06
20 december
Kommunfullmäktige 2021
2:16:36

25 septeber

Kommunfullmäktige 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 september 2023,

ÄRENDEN

1.Upprop på kommunfullmäktige

2.Val av protokolljusterare

3.Godkännande av dagordning

4.Allmänhetens frågestund 2023

5.Information 2023 Information om Räddningstjänsten Skaraborg Mikael Wallin, förbundsdirektör

6.Avfallstaxa 2024, gäller i kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda

7.Tilläggsanslag i 2023 års investeringsbudget för byte av galvledningar i Fagersanna

8.Tilläggsanslag i 2023 års investeringsbudget för VA-projekt Kårtorp-Gravafors

9.Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, Tibro kommuns klimatlöften för år 2024 - 2026

10.Kulturmiljöprogram Tibro kommun

11.Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

12.Svar på motion om att stärka språket för vårdpersonal

13.Svar på motion om Ung omsorg i Tibro

14.Svar på motion om Trygg i Tibro - ökad trygghet med motorburen ungdom

15.Svar på motion om introduktionsprogrammens huvudman och placering

16.Svar på motion om att öppna en ny förskoleavdelning i Fagersanna

17.Utvärdering av kvaliteten på TV-sändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden

18.Sammanträdesdagar 2024 för KSau, KS och KF

19.Medborgarförslag om buss mellan Tibro och Hjo på sommaren

20.Medborgaförslag om att K-märka fastigheten Balteryd 1:18

21.Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2023

22.Anmälan av nya frågor och interpellationer

23.Anmälan av nya motioner

24.Skrivelser och meddelanden 2023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-08-28 § 62 om medborgarförslag om skonsam skötsel av ängar och skog med hjälp av häst

Kommunrevisionen – missiv om granskning av fastighetsunderhåll samt revisionsrapport, 2023-08-28

Medborgarförslag val

Publicerad
måndag 25 september 2023