Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
14 juni
Kommunfullmäktige 2021
2:10:34
19 December
Kommunfullmäktige 2022
1:53:10
24 april
Kommunfullmäktige 2023
43:54
25 oktober
Kommunfullmäktige 2021
2:02:15

27 februari

Kommunfullmäktige 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde, måndagen den 27 februari 2023, kl. 18.00

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2023

5. Antagande av detaljplan för kvarteret Alen 2 m fl, Tibro kommun

6. Överlåtelse av byggnader på del av Fröstorp 2:52 (Rankås) från Tibro Orienteringsklubb

7. Överföring av medel för pumptrackanläggning ur 2022 års investeringsbudget till 2023

8. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

9. Redovisning av avtalssamverkan 2022 för kommunstyrelse och nämnder

10. Ägardirektiv Tibro Elnät AB

11. Ägardirektiv för Tibro Energi AB

12. Svar på motion om Trygg i Tibro

13. Svar på motion om fullföljda studier som hela kommunens ansvar

14. Svar på motion om kulturhus i Forum

15. Svar på motion om höghöjdsbana i Rankås

16 Svar på motion om utbildningsdag i blåljusverksamhet

17. Svar på motion om kameraövervakning vid Nyboskolan/högstadiet

18. Svar på motion om ökad polisnärvaro i Tibro

19. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i AB Tibrobyggen

20. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Elnät AB

21. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Energi AB

22. Val av krisledningsnämnd samt ordförande och vice ordförande

23. Val av ägarrepresentant i Samordningsförbundet Skaraborg

24. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2023

25. Anmälan av nya frågor och interpellationer

26. Anmälan av nya motioner

Nyboskolan Tibro Elnät AB val

Publicerad
måndag 27 februari 2023