Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
29 november
Kommunfullmäktige 2021
2:23:21
25 mars
Kommunfullmäktige 2024
1:29:06
28 november
Kommunfullmäktige 2022
3:15:36
21 januari
Kommunfullmäktige 2021
1:18:55

28 mars

Kommunfullmäktige 2022

(OBS endast ljudfil)

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2022

5. Information 2022

Informationssäkerhet

6. Policy för informationssäkerhet

7. Årsredovisning 2021 - Tibro kommun

8. Revisionsberättelse och granskningsrapport Tibro kommun år 2021 och fråga om ansvarsfrihet

9. Årsredovisning 2021 för AB Tibrobyggen

10. Årsredovisning 2021 för Tibro Elnät AB

11. Årsredovisning 2021 för Tibro Energi AB

12. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tibro kommun

13. Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS

14. Redovisning av avtalssamverkan 2021 för kommunstyrelse och nämnder

15. Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

16. Svar på motion om hur nya Smuleberg (kvarteret Alen) ska se ut

17. Svar på motion om hur kvarteret Blåmesen kan användas

18. Svar på motion om vårdtagares rätt till kontaktperson

19. Svar på motion om bättre förutsättningar att ta hand om vår närmiljö

20. Anmälan av nya frågor och interpellationer

21. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022

22. Anmälan av nya motioner

23. Skrivelser och meddelanden 2022

Tibro Elnät AB

Publicerad
söndag 27 mars 2022