Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
21 januari
Kommunfullmäktige 2021
1:18:55
17 Juni
Kommunfullmäktige 2024
1:03:02
29 november
Kommunfullmäktige 2021
2:23:21
29 mars
Kommunfullmäktige 2021
2:04:06

31 januari

Kommunfullmäktige 2022

(OBS endast ljudfil)

OBS, mötet inleds med en 10 minuter lång video, där vi bara får höra ljudet.

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

2. Godkännande av dagordning

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2022

5. Avsiktsförklaring mellan Tibro kommun och Olinsgymnasiet i Skara AB avseende lokaler för Olinsgymnasiets planerade verksamhet i Tibro kommun

6. Svar på motion om att utreda ny högstadieskola

7. Medborgarförslag om farthinder på Värsåsvägen

8. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022

9. Anmälan av nya motioner

10. Anmälan av nya frågor och interpellationer

11. Skrivelser och meddelanden 2022

Medborgarförslag Olinsgymnasiet

Publicerad
söndag 30 januari 2022