Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
20 december
Kommunfullmäktige 2021
2:16:36
19 December
Kommunfullmäktige 2022
1:53:10
27 februari
Kommunfullmäktige 2023
1:49:42

26 September

Kommunfullmäktige 2022

(OBS endast ljudfil)

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2022

5. Åtgärdsprogram för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025

6. Ny avfallstaxa i Avfall och Återvinning Skaraborg, gäller i kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda

7. Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

8. Sammanträdesdagar 2023 för KSau, KS och KF

9. Svar på remiss av Skaraborgs kulturplan 2030

10. Svar på motion om att bygga en ny väg till och från Spethultsvägen via riksväg 49

11. Svar på motion om säkerhetsutbildning

12. Svar på motion om att bygga studentbostäder i Nyboskolan

13. Svar på motion om ungdomsråd i Tibro

14. Svar på interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om barn och ungdomar i föreningslivet

15. Svar på interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Hans Dahm (S) om nöjdheten bland idrottsföreningarna i Tibro

16. Medborgarförslag om att anlägga en multisportarena i Fagersanna

17. Medborgarförslag om att stänga av Värsåsvägen

18. Medborgarförslag om att inrätta ett idrottsmuseum

19. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2022

20. Anmälan av nya motioner

21. Anmälan av nya frågor och interpellationer

Nyboskolan

Publicerad
måndag 26 september 2022