Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
27 september
Kommunfullmäktige 2021
1:57:26
21 januari
Kommunfullmäktige 2021
1:18:55
28 november
Kommunfullmäktige 2022
3:15:36
27 mars
Kommunfullmäktige 2023
1:25:18

17 Juni

Kommunfullmäktige 2024

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 februari 2024

Plats:

Tibrosalen, Inredia

ÄRENDEN

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2024

5. Planeringsstrategi Tibro kommun

6. Tilläggsanslag i 2024 års investeringsbudget för kulvertutbyggnad av fjärrvärmenätet

7. Finansieringspolicy för Tibro kommunkoncern

8. Budget 2025 - 2027 - Tibro kommun

9. Åtgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat 2023 för Tibro kommun

10. Årsredovisning 2023 för Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, samt fråga om ansvarsfrihet

11. Årsredovisning 2023 för Skaraborgs kommunalförbund samt fråga om ansvarsfrihet

12. Årsredovisning 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg

13. Årsredovisning 2023 för Avfall & Återvinning Skaraborg, AÅS, samt fråga om ansvarsfrihet

14. Årsredovisning 2023 för Samordningsförbundet Skaraborg samt fråga om ansvarsfrihet

15. Årsredovisning 2023 för Tolkförmedling Väst samt fråga om ansvarsfrihet

16. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

17. Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

18. Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

19. Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

20. Revidering av reglemente för byggnads- och trafiknämnden

21. Revidering av reglemente för socialnämnden

22. Riktlinjer för beredning av motioner, medborgarförslag och initiativärenden

23. Svar på motion om moderniserad modersmålsundervisning

24. Medborgarförslag om valborgsfirande i stadsparken

25. Medborgarförslag om grillplats i Kvarnhagen

26. Medborgarförslag om farthinder på Kyrkefallavägen

27. Medborgarförslag om farthinder på Kyrkefallavägen

28. Medborgarförslag om plats för husbilar för tömning av grå-och svartvatten samt påfyllning av färskvatten

29. Anmälan av nya motioner 2024

30. Anmälan av nya frågor och interpellationer 2024

31. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2024

32. Skrivelser och meddelanden 2024

Medborgarförslag val Budget

Publicerad
måndag 17 juni 2024