Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
28 november
Kommunfullmäktige 2022
3:15:36
29 mars
Kommunfullmäktige 2021
2:04:06
24 april
Kommunfullmäktige 2023
43:54
20 december
Kommunfullmäktige 2021
2:16:36

25 mars

Kommunfullmäktige 2024

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 februari 2024

förhindrad att deltaga vid sammanträdet får själv kontakta sin ersättare för tjänstgöring.

ÄRENDEN

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2024

5. Svar på medborgarförslag om barns tillgång till kulturskolans utbud under skoltid

6. Årsredovisning 2023 - Tibro kommun

7. Revisionsberättelse och granskningsrapport Tibro kommun år 2023 och fråga om ansvarsfrihet

8. Årsredovisning 2023 för AB Tibrobyggen

9. Årsredovisning 2023 för Tibro Elnät AB

10. Årsredovisning 2023 för Tibro Energi AB

11. Flytt av integrationsverksamheten till barn- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen

12. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter Tibro kommun

13. Försäljning av Ransbrostugan, fastighet Lunnekullen 1:7

14. Svar på motion om arbetskläder för personal inom förskolan

15. Medborgarförslag om att göra en gång- och cykelbana på banvallen

16. Anmälan av nya motioner 2024

17. Anmälan av nya frågor och interpellationer 2024

18. Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2024

19. Skrivelser och meddelanden 2024

Kvartalsrapport till IVO över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS, kvartal 4 år 2023

Medborgarförslag Tibro Elnät AB val

Publicerad
måndag 25 mars 2024