Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
31 oktober
Kommunfullmäktige 2022
1:11:12
17 Juni
Kommunfullmäktige 2024
1:03:02
24 april
Kommunfullmäktige 2023
43:54
14 juni
Kommunfullmäktige 2021
2:10:34

29 april

Kommunfullmäktige 2024

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 29 april 2024

1. Upprop på kommunfullmäktige

2. Val av protokolljusterare

3. Godkännande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund 2024

5. Information 2024 Omvärldsläget och Sveriges inträde i Nato

6. Strategi för krisberedskap och civilt försvar Tibro kommun

7. Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

8. Bildande av nytt servicebolag inom Tibro Elnäts koncern - Tibro Energi Service AB

9. Val av styrelserepresentanter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i Tibro Energi Service AB

10. Revidering av bolagsordning för Bosnet AB

11. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2024

12. Anmälan av nya motioner 2024

13. Anmälan av nya frågor och interpellationer 2024

14.Avsägelser samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2024

val

Publicerad
måndag 29 april 2024